Et århundrede med planlægning af grønne områder i Storkøbenhavn

I dette temahæfte kigger vi på den fysiske planlægnings rolle og effekter og analyserer de planlægningsmæssige og dertil hørende juridiske og forvaltningsmæssige virkemidler, der fra det tyvende århundredes begyndelse har sikret befolkningen adgang til grønne områder.

Hovedvægten i analysen er lagt på perioden fra midten af 1930’erne til i dag. I denne periode bliver der for alvor sat fokus på at formulere en sammenfattende fysisk planlægning for hele det storkøbenhavnske område – og planindsatsen fra de enkelte kommuner bliver udvidet til regionalt og nationalt niveau.

Læs publikationen.