Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn

Boligprisernes udvikling har stor betydning for både de enkelte boligejers økonomi og for den danske økonomi som helhed. I dette temahæfte introducerer vi et nyt og forbedret boligprisindeks, og viser hvordan indekset kan bruges til at beskrive boligprisudviklingen fra en ny vinkel.

Læs publikationen.