Har områdebaserede indsatser en effekt på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet?

I dette temahæfte undersøger vi, om områdebaserede indsatser er i stand til at bringe beboere tættere på arbejdsmarkedet.

Læs publikationen.