Dine naboer kan påvirke din mentale sundhed

Politikere har i årevis ønsket at kende sammenhængen mellem boligområder og beboernes helbred, samt hvordan sammenhængen påvirker borgernes muligheder. Den eksisterende viden omkring disse sammenhænge er dog sparsom, og der findes til dags dato ikke en uddybende karakteristik af den generelle sundhedstilstand i forskellige boligområder i Danmark og sammenhænge i forhold til flyttemønstre.

Projektet vil kortlægge helbredssammensætningen i forskellige boligområder i Danmark og vil klarlægge i hvilken grad bosætning i boligområder påvirker helbredet og brug af sundhedsydelser. Derved vil man kunne se, om der er en tendens til, at beboere der flytter til bestemte boligområder allerede har et relativt stort forbrug af sundhedsydelser, inden de flytter til området. Og tilsvarende vil man kunne se, om beboere der flytter ud af samme områder har et relativt lavt forbrug af sundhedsydelser. Projektet kan dermed bidrage til at give beslutningstagerne et oplyst grundlag, før de igangsætter nye initiativer indenfor sundhed og områdeindsatser.

Læs publikationen