Hvad ved vi om Airbnb i København?

På ganske kort tid er en ny type virksomheder vokset frem. Virksomheder som fokuserer på at forbinde udbyder og efterspørger af en vare ved hjælp af en internetbaseret platform. De mest kendte eksempler er nok Airbnb og Uber. I denne tekst vil vi fokusere på en af disse nye virksomheder: Airbnb. Vi vil vi i teksten søge at give svar på følgende spørgsmål: 1. Hvor udbredt er Airbnb i København i forhold til andre sammenlignelige storbyer? 2. Hvordan er udbuddet af Airbnb-lejemål fordelt i København? 3. Hvor ”professionel” er Airbnb-udlejningen i København?

Læs publikationen (side 43-49).