Lokale boligpriser påvirker dit kryds ved valget

Boligmarkedets udvikling fylder en del i mange danskeres bevidsthed. Dette gælder ikke mindst i forhold til det lokale boligmarked, hvor mange danskere følger udbuddet, liggetiderne og priserne. Med dette forskningsprojekt undersøger vi, om op- og nedture på det lokale boligmarked har betydning for danskernes opbakning til den siddende regering, og vi undersøger, om denne sammenhæng er særlig stærk for de borgere, for hvem det lokale boligmarked er mere præsent i bevidstheden. Det gælder fx borgere, der står over for et boligskifte.

Et forskerteam fra Statskundskab på Københavns og Aarhus Universitet har for Kraks Fond Byforskning undersøgt, om udviklingen på det lokale boligmarked former vores tilbøjelighed til at stemme på den siddende regering. Og i tillæg, om det har særlig betydning, at vi står i en boligsalgs- eller købssituation – og derfor må formodes at være mere opmærksomme på boligmarkedet.

Konklusionen er klar: Stigende lokale boligpriser øger tilbøjeligheden til at stemme på den siddende regering. Sammenhængen gælder særligt, når vi selv interagerer med boligmarkedet.

Læs rapporten: “Lokale boligpriser påvirker dit kryds til valget”.