Unges afstand til de videregående uddannelser

Hvor langt har unge i Danmark til en videregående uddannelse? Og er der en sammenhæng mellem afstanden og deres uddannelsesvalg?

Læs publikationen.