Unges uddannelsesvalg og flyttemønstre

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt, hvordan placeringen af ungdomsuddannelser påvirker befolkningens flyttemønstre og uddannelsesvalg.

Danmark har gennemgået store regionale forandringer i løbet af de seneste 30 år. Mens København og landets større byer oplever kraftig befolkningstilvækst, er indbyggertallet dalende i en række af de mindre bysamfund i Danmark. Migration kan skabe omfattende samfundsmæssige forandringer og have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for de involverede individer og for de regioner, som er berørt af migration. I den offentlige og politiske debat er der derfor stor opmærksomhed på, hvilken betydning interregional migration har for økonomisk vækst, udbud af servicetilbud og social tryghed i de egne af landet hvor fraflytningen sker. Et centralt spørgsmål i debatten er derfor, hvilke redskaber man kan bruge for at bremse affolkningen af de mindre byer i Danmark.

For at kunne forklare de regionale forandringer der er sket i Danmark, har vi brug viden om årsagerne til interregional migration. Der kan være mange årsager til at man vælger at flytte. Beslutningen kan skyldes strukturelle faktorer som manglende beskæftigelsesmuligheder eller begrænsede uddannelsestilbud i området, det kan skyldes sociale eller familiemæssige forhold eller ønsker om at flytte tættere på kulturtilbud og underholdning i byerne. I dette forskningsprojekt vil fokusere på én af de centrale faktorer i forhold til regional migration – nemlig hvordan uddannelsesudbud og uddannelsesvalg påvirker geografisk mobilitet blandt unge.

Det er en række årsager til, at det er relevant at belyse unges flyttemønstre. Unge mellem 15-25 år udgør den befolkningsgruppe, der flytter hyppigst og den geografiske mobilitet er stærkt dalene, efter man er fyldt 25 år. Derfor har flyttemønstre blandt unge stor betydning for befolkningssammensætningen i byerne.

Læs rapporten her