Viden om helbredet i udsatte boligområder i Danmark er sparsom

Med udgangspunkt i markante internationale studier, hvor man har belyst sammenspillet mellem beboernes helbred og deres boligområder, illustrerer forfatterne i artiklen, at der er behov for et bedre dansk empirisk grundlag for at kunne forbedre helbredet hos beboerne i de særligt udsatte områder i Danmark.

Læs publikationen.