Byen og erhverv

Virksomhedernes rammebetingelser er afgørende for deres evne til at skabe værdi og beskæftigelse i et samfund. Rammebetingelserne er for eksempel adgang til råvarer og arbejdskraft samt regler og beskatning, som virksomheder er underlagt som følge af deres beliggenhed.

Vores velfærdssamfund med adgang til uddannelse og sundhed er baseret på en høj produktivitet. Virksomhedernes betingelser i det danske samfund bliver derfor afgørende for vores fremtidige velstand.

Vi forsker i, hvordan regionale og globale forhold påvirker virksomhederne og deres produktion, der er grundlaget for vores velstand. Fx undersøger vi den regionale udvikling i produktionen i Danmark, betydningen af importkonkurrence fra andre lande for de danske virksomheder, og hvordan virksomhedernes adgang til billigere arbejdskraft i udlandet påvirker produktionsvalg i Danmark.